Czakra Trzeciego Oka

Czakra Trzeciego Oka znajduje się w Punkcie Brwi nieco powyżej nasady nosa, na środku czoła. Nazywana jest też okiem mądrości, okiem wewnętrznym lub czakrą rozkazującą.

Czakra Trzeciego Oka posiada charakterystyczny kolor – indygo. Nastawiona jest ona na przekraczanie świata wyobraźni oraz na odnalezienie magicznej strony życia. To ona odpowiada za zdolności do jasnowidzenia, patrzenia w przyszłość czy umiejętność wizualizacji. Jest ona najwyżej ceniona przez ezoteryków, gdyż pozwala dostrzec to, co jest niewidoczne gołym okiem.

Czakra Trzeciego Oka jest Czakrą dowodzenia. To tutaj osiągasz spójność i integralność Twojej osobowości. To stąd zyskujesz intuicyjne wyczucie kierunku, w którym chcesz pójść. W Czakrze Trzeciego Oka schodzą się główne kanały energii.

Czakra Trzeciego Oka odpowiada za wyższe moce umysłu, zdolności intelektualne, intuicję i postrzeganie pozazmysłowe oraz procesy powstawania i przejawiania świadomości. Czakra Trzeciego Oka odpowiada za urzeczywistnianie Twoich myśli, idei i pragnień. Wpływa na pracę przysadki mózgowej, kontroluje głowę i całe ciało, oczy, twarz, nos, otwiera intuicję, trzecie oko, telepatię, panowanie nad sobą.

Jeśli Twoja Czakra Trzeciego Oka działa poprawnie to charakteryzujesz się otwartym umysłem, masz dobrze rozwiniętą zdolność wizualizacji, wiele rzeczy rozumiesz intuicyjnie. Im bardziej rozwija się „Trzecie Oko”, tym bardziej myślenie opiera się na wewnętrznym rozpoznaniu rzeczywistości.

Na poziomie Czakry Trzeciego Oka pojawia się myślenie, ciekawość.

Słabo rozwinięta lub zablokowana Czakra  Trzeciego Oka cechuje osoby w różnym stopniu niedorozwinięte umysłowo. Nawet przy dobrze rozwiniętej czakrze zdarzają się przypadki zablokowania na Mądrość Życiową, czyli wyczucie, wiedzę jak postępować właściwie w różnych sytuacjach z ludźmi i sytuacjami. Natomiast nadaktywność cechuje profesorów i innych pracowników oświaty oraz duchownych o dużych osiągnięciach intelektualnych i szerokiej wiedzy.

Zamknięcie na poziomie Czakry Trzeciego Oka powoduje trudności z twórczym myśleniem. Możesz wtedy postrzegać świat w kategoriach czysto racjonalnych, tłumiąc intuicję.

Ważną rolę w działaniu Czakry Trzeciego Oka odgrywa intuicja. W miarę jak zaczynasz pracę nad przebudzeniem Czakry Trzeciego Oka Twoja intuicja coraz bardziej daje o sobie znać. Zazwyczaj intuicja sygnalizuje Ci o jakimś zagrożeniu. Daje Ci do zrozumienia ,że coś jest nie tak . Jeśli nie podejmiesz żadnych kroków w celu wyjaśnienia zagrożenia, możesz być pewny, że Twój wewnętrzny głos znowu da o sobie znać.

Na brak równowagi Czakry Trzeciego Oka będzie wskazywał lęk i zagubienie. Codziennie zmagasz się z różnymi sytuacjami które mogą wywołać Twój niepokój. Gdy jednak lęk staje się czymś co towarzyszy Tobie na każdym kroku i nie pozwala spojrzeć racjonalnie na daną sytuację oznacza to, że Twoja Czakra Trzeciego Oka nie jest w równowadze.

Uaktywniając Czakrę Trzeciego Oka, spojrzysz na życie z zupełnie innej strony niż dotychczas. Zmieni się Twoje podejście do życia. Swoją egzystencję zaczniesz postrzegać jako radosną i inspirującą.

Równowaga i balans Szóstej Czakry pozwoli Ci odczuwać rzeczywistość w szerszym wymiarze, a gdy się do niej dostroisz, rozwinie się Twoja intuicja. Łatwo przystosujesz się do sytuacji pozostających poza Twoją kontrolą. To ona odpowiada za zdolności do jasnowidzenia, patrzenia w przyszłość czy umiejętność wizualizacji. Otwierając się na energię Szóstej Czakry wyrobisz w sobie nieco inny sposób myślenia. Już nie będziesz postrzegał rzeczy tylko w dwóch kategoriach jako dobre i złe, ale będziesz potrafił spojrzeć na nie pod różnym kątem.

Poniżej znajdziesz link do Nagrania:  Aktywuj Swoją Szóstą Czakrę, które pozwoli ci aktywować i odblokować Czakrę Trzeciego Oka.

 

Hubert Skuteczne Afirmacje
 

>