Wdzięczność

Czy na co dzień często okazujesz wdzięczność? Czy kierujesz się nią w tym co robisz na co dzień? Czy dziękujesz za wszystko co dostajesz?

Prawdopodobnie tak nie jest, jednak takie proste słowo jak „dziękuję”, wyzwala w Tobie odczuwanie uczucia wdzięczności a wdzięczność podnosi Twoje wibracje. Dlatego jeśli chcesz poprawy w życiu zacznij dziękować za to co już masz.

Swój rozwój możesz rozpocząć właśnie od bycia wdzięcznym, oraz okazywania tego wokół. Wdzięczność ma w sobie niesamowicie olbrzymią moc wyzwalania dobrego samopoczucia zarówno u obdarowanego jak i u darczyńcy. Dlatego dziękuj za wszystko co Ci się przydarza.

Istnieje związek między wyrażaniem wdzięczności i poprawą zdrowia.

Co takiego odkrył Emmons?

Podczas badania poproszono grupę studentów, aby co tydzień przez dziesięć tygodni z rzędu zapisywali rzeczy, za które są wdzięczni i za które byliby skłonni dziękować życiu, Bogu i innym ludziom. Zadaniem osób z grup kontrolnych było myślenie o codziennych udrękach lub o pięciu ważnych wydarzeniach z ich życia. Wyniki tego eksperymentu okazały się fascynujące. Uczestnicy koncentrujący się na wdzięczności stali się bardziej optymistyczni i bardziej zadowoleni z życia w porównaniu z osobami z grup kontrolnych. Poprawił się nawet stan ich zdrowia.

Wiem, że bardzo trudno jest dziękować za to, czego nie chciałeś doświadczyć w życiu a co zamanifestowało się na Twojej ścieżce, jednak pamiętaj proszę, że wszystko co Cię spotyka jest dla Ciebie dobre.
Pamiętaj również, że to Ty i tylko Ty masz wpływ na to co myślisz i jakie decyzje podejmujesz. Dlatego zamiast dąsać się na coś czego nie chcesz i wysyłać do swojego otoczenia negatywne wibracje, które natychmiast zostaną odebrane przez innych i co również pośród nich spowoduje pogorszenie samopoczucia, możesz świadomie wybrać postawę wdzięczności.

Zwróć uwagę na słowo „świadomie”. Niewprawiony w takim działaniu umysł, będzie miał, zwłaszcza na początku, całkiem spore kłopoty z okazywaniem wdzięczności. Dlatego świadomość postępowania jest, zwłaszcza tutaj, po prostu nieodzowna. Jednak Twoje wibracje, czyli energia jaką wysyłasz, podniosą się na znacznie wyższy poziom. To z kolei wyzwoli w Tobie uczucie szczęścia, miłości i ogólnego samozadowolenia.

Wszystkie wyżej opisane uczucia można określić jako wibracje dobra. Jeśli wysyłasz dobro, musisz w zamian otrzymać go więcej. Tak po prostu działa Prawo Przyciągania. Nie ma tu żadnych wyjątków. Bądź więc wdzięczny i dziękuj za wszystko co Cię otacza i co już masz a przyciągniesz więcej dobra do swojego życia.
Im częściej wyrażasz wdzięczność za to, co masz, tym lepiej się czujesz: i psychicznie, i fizycznie.

 

Hubert Skuteczne Afirmacje
 

>