Być Dobrym Rodzicem

Nie ma idealnych rodziców ale jeśli tylko chcesz, możesz stać się bardziej świadomym i najlepszym rodzicem dla swojego dziecka.

Dzieci uczą się świata na podstawie własnych doświadczeń, ale gdy nie pozwolisz swojemu dziecku doświadczać różnych sytuacji wtedy stanie się bierne i zamknięte. Pamiętaj, że dziecko nie ma być takie jak Ty i spełniać Twoich oczekiwań, ono ma własne życie i własne uczucia. Ty jako świadomy rodzic musisz to zaakceptować i wspierać je w byciu sobą. Nie oczekuj aby dziecko realizowało Twoje nieosiągnięte plany czy marzenia , bo ono nie jest Tobą.

Gdy czujesz spokój wewnętrzny i radość to inaczej postrzegasz okoliczności zewnętrzne niż wtedy gdy czujesz zdenerwowanie lub niepokój. Jedna Twoja reakcja może zachęcić i wesprzeć lub stłumić i zniechęcić Twoje dziecko do działania, wypowiadania się lub tworzenia. To od Ciebie zależy czy Twoje dziecko zostanie pchnięte w kierunku realizowania się i czerpania z tego odpowiednich korzyści.

 

Im wcześniej zaakceptujesz swoje dziecko takie jakim jest i zaczniesz budować z nim silną więź tym lepiej.

Jak być dobrym rodzicem ?

Nie myl wychowywania z rządzeniem lub zarządzaniem. Zapewne to nie z braku miłości narzucasz dziecku swoją wolę, zapewne tak byłeś wychowywany i takie wzorce postępowania wyniosłeś ze swoich relacji z rodzicami. Ale na zmianę zachowań i postępowania nigdy nie jest za późno, musisz tylko uświadomić sobie że takie zmiany są potrzebne. Z pewnego punktu widzenia to dziecko uczy Cię być rodzicem.

Przestając oceniać i krytykować swoje dziecko. Postawienie siebie na jego poziomie pomoże ci dostrzec jego potencjał. Przypomnij sobie jak sam byłeś dzieckiem, jakie zachowania i traktowanie przez rodziców było dla Ciebie najbardziej krzywdzące?

Nie zapominaj że Twoje dziecko oprócz potrzeb – które mu zapewne zapewniasz, ma też uczucia i emocje. Bliski i świadomy kontakt ze swoim dzieckiem pomoże Ci nawiązać połączenie z Twoim własnym wewnętrznym dzieckiem. Wewnętrzne dziecko jest w każdym z nas i tak bardzo zapomniane i niezauważane potrzebuje naszej uwagi.

Zachowanie Twojego dziecka ulegnie zmianie na lepsze tylko wtedy gdy Ty sam poddasz się transformacji i zmianom. Zajmij się własnym rozwojem i poznaniem siebie, a to pozwoli Ci stać się bardziej świadomym rodzicem.

Zawsze słuchaj, szanuj swoje dziecko i bądź obecny kiedy Ciebie potrzebuje. Ucz swoje dziecko potrzebnych umiejętności, wartości, okazywania emocji i uczuć. Dziecko otoczone uwagą i miłością wyrasta na świadomego swojej wartości człowieka, który będzie potrafił przekazać te wartości dalej. Zdrowy związek rodzic-dziecko może być wspaniałym doświadczeniem z którego oboje wyniesiecie korzyści. Zdolność do stworzenia wypełnionej miłością i uwagą relacji ze swoim dzieckiem procentuje tworzeniem dobrej więzi na całe życie.

Hubert Skuteczne Afirmacje
 

>